Bộ 2 tranh canvas “Cá Nước Chim Trời” NP0239

₫650,000

Bộ 2 tranh canvas “Cá Nước Chim Trời” TCV0239

Bộ sản phẩm bao gồm các kích thước tùy chọn:

– 2 tranh kích thước: 40x80cm, tổng kích thước bộ (rộng x cao) 85x70cm: 650.000 đồng

– 2 tranh kích thước: 50x100cm, tổng kích thước bộ (rộng x cao) 105x90cm: 900.000 đồng

– Bộ đinh móc treo tranh chuyên dụng.